►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

На колко години мога да го науча на уважение?

Още когато се родят трябва да започнем да учим нашите деца на основните норми на уважение и съжителство. Ако ги имат заложени у себе си още от съвсем мънички, ще бъде по-лесно да ги възприемат и да ги доразвият в един малко по-късен етап.


На колко години мога да го науча на уважение?
  • Първото е да възпитаваме с добрия пример – децата се научават чрез имитация и в един начален етап на своето развитие основният модел на подражание са техните родители, затова не можем да изискваме от детето да казва „благодаря”, ако ние не сме го казвали никога пред него. Малко по малко го приучвайте към основните норми на възпитание и любезност докато ги използвате постоянно пред него и към него, разбира се. Казването на „благодаря”, „моля” и искането на извинение, когато сме притеснили някого, са основните норми на уважение.
  • Уважението започва с най-близките – ако у дома детето не слуша, крещи ви, обижда ви и дори ви удря, не е възможно после да се възпита в детската градина или в училище. Поддържането на стабилни норми у дома и постигането на уважение към вас самите е първата крачка към това после да пренесе това поведение и към своите приятели, съученици, учители и т.н.
  • Ако видите невъзпитано държание на улицата или по телевизията, обяснете на детето, че това не е хубаво и му кажете как трябва да се държи възпитано. Например, ако видите как някой хвърля боклук на улицата, кажете на детето, че така не се прави и боклуците трябва да се изхвърлят в коша за боклук.
  • Не се опитвайте да научите детето на обноски и да му обясните всичко за един ден. Научаването на уважение е нещо, което продължава дори през целия живот, то се показва с конкретната ситуация, конкретния контекст, пред който е изправено детето: когато сте в градски транспорт – да отстъпва място на по-възрастните и майките с деца; когато купувате нещо в магазина – да го поиска любезно и възпитано; когато срещате някой познат – да го поздравява учтиво и т.н.
  • Покажете на детето, че с добро и възпитано поведение се пчели признание и уважение, а с грубо и невъзпитано – наказания и негативни последствия.
  • Бъдете винаги толерантни с останалите хора и уважавайте тяхното мнение и когато е различно от вашето. Подтиквайте детето да изразява свободно идеите си и не му се подигравайте. За да изисквате уважение от негова страна, трябва и вие да го уважавате.
  • Покажете на детето, че никога не трябва да съди останалите или да им се подиграва за външния им вид, предпочитанията, религията, расата или полът им. Детето трябва да се научи да уважава различните, естествено тези, които заслужават това и не вредят на никого.
  • Научете детето да не се подиграва с околните, наричайте ги винаги с тяхното име и не им слагайте етикети или неуважителни прякори. Обидата е първата фаза на липса на респект към хората.
  • Важно е детето да изслушва идеите и мненията на хората, с които общува, приятелите си; да приема техните критерии и предпочитания, въпреки че са различни от неговите. Така то ще успява да се разбира добре със своите приятели и съученици по време на игра, на съвместни занимания и т.н.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни