►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Интелигентното възпитание

За да не се превърне възпитаването на детето в една мъчителна тежест, трябва да определим кои са най-важните аспекти според възрастта му и да се концентрираме основно върху тях.


Интелигентното възпитание

Възпитаването следвайки приоритетите, а не задълбавайки в много неща наведнъж е правило, което е добре да следват младите родители.

А посоките, в които е необходимо да бъде формирано детето, са толкова много, че ако не се извлекат приоритетите, възпитаването ще стане непоносимо и за двете страни. Много е важно да не допуснем грешката да изискваме прекалено много неща от мъничето и то с непостоянство и на произволен принцип, според настроението ни в момента. Това създава винаги неприятно чувство у родителите, едно чувство за злоупотреба с авторитета, който упражняват неправилно над детето и същевременно пък, малчуганът се обърква и не може да разбере кое всъщност е правилно и кое не. Ще се получи точно такава ситуация, ако веднъж му се караме за нещо, защото едновременно с това сме и в лошо настроение, а друг път заради това, че сме в добро настроение не му правим забележка за същото нещо. Освен това, ако се изисква много малко, но за много неща наведнъж, най-вероятно няма да се постигне положителен резултат с нито едно от тях.
Без съмнение обаче определянето на важните аспекти зависи от етапа на развитие на детето.

Между 0 и 4 години е от фундаментално значение да се ориентираме и да възпитаваме в две основни направления: уважението и спазването на елементарните ежедневни навици и развитието на определени ценности като това да се съобразяват с родителите и да спазват реда и правилата.

Сигурност и семейно спокойствие

Deteto.info

Рутината е много важна за детето, защото му дава сигурност и осигурява мирното, семейно съжителство. Още през ранното детство трябва да се изградят основните навици на хранене, сън и хигиена.

  • Хранене – детето трябва да се храни добре и най-вече в точно определените часове за това. Изградете правилни хранителни навици - от приемането на здравословна и полезна храна до поведението и маниерите, които трябва да се спазват по време на храненето.
  • Сън – трябва да се уверите, че бебето или малкото дете спи достатъчно часове според възрастта си. Добре е то да свикне да си ляга и да става в точно определени часове, както и да спи само в своето креватче.
  • Хигиена – тук влиза не само къпането, но и приучването към използването на гърне и отучването от памперса

Важни ценности

Deteto.info

Що се отнася до ценностите и качествата, детето може да се приучва към тях, на каквато и възраст да е, но между 0 и 4 години е важно да се настоява най-малко на следващите четири аспекта:

Слушането

Deteto.info

Възпитанието, което дава то е тясно свързано с правилното упражняване на авторитета. Тоест, за да слуша едно дете, то има нужда да бъде изправено пред човек, който да възприема авторитета си на родител като нещо, което ще послужи на детето да се расте свободно и да се превърне в пълноценна личност, а не в потиснат и плах човек.
При истинското и ефективно упражняване на авторитета, родителите фиксират ясни граници и норми, които не се пренебрегват според настроенията, сигурни са в себе си, има съгласие и толерантност между двамата родители. Ефективното упражняване на авторитета означава и родителите да имат едни отношения на нежност и доверие с децата си. Специалистите съветват две неща – първо - заповядвайте, само когато сте убедени, че детето наистина ще ви послуша и второ – не раздавайте заповеди непрекъснато и особено пък по инерция, без това да се налага в момента.

Научаването на ред

Deteto.info

Това със сигурност не е мания, нито пък каприз на родителите. Ако детето още от съвсем мъничко разбере, че нещата си имат определена логика, от чисто материалния, външен ред, то ще премине и ще осъзнае и вътрешния ред, този, който е в душата му, а това включва идеите и последствията от действията му. Подреденият човек умее да извлича приоритетите, различава важното от маловажното и т.н. Този вътрешен ред трудно може да го достигне едно дете, неподредено в своите материални неща и в своите ежедневни задължения. Важно правило, което детето трябва да спазва: нещата имат точно определено място и след като биват използвани се връщат отново на него.

Честност

Deteto.info

Към третата-четвъртата си годинка детето вече различава реалността от фантазията и доброто от злото. Тоест, докато детето не осъзнава все още тези различия, не можем да говорим за лъжа, просто защото малчуганът е още малък, за да го осъзнае. Така или иначе обаче още от малко детето трябва да прави разлика например между неговото и чуждото, реалното и това, което е плод на въображението, мъничето трябва да осъзнае колко е ценна истината и честността. Освен това, на честност можем да учим детето, ако вече сме изградили една обстановка на доверие между всички членове на семейството.

Щедрост

Deteto.info

През ранното си детство децата са доста егоцентрични и определят всяко нещо за своя собственост. Важно е да стимулираме у него прояви на щедрост, които ще му помогнат да осъзнае, че останалите хора също имат нужди. Научете детето да споделя със своето братче или сестриче и с приятелчетата си, да уважава онова, което принадлежи на останалите, да разбере, че не може да има всичко, което иска.

Преди всичко е важно едно – трябва да се съобразим с възрастта на детето, за да не се окаже, че изискваме прекалено много от него или пък, че сме снижили прекалено много изискванията си.

Логичните изводи

Deteto.info

1. Как да възпитаваме? Възпитаването е една комбинация между изискване и обич, твърдост и нежност.

2. Рутината и ежедневните навици дават сигурност на детето и правят възможно семейното спокойствие и мир.

3. Подреденият човек умее да различава важното от неотложното, същественото от второстепенното.

4. За да ни слуша детето, трябва да упражняваме правилно авторитета си.

В какъв етап е детето в момента

Deteto.info

За да знаете какво да изисквате и кога и как да го правите, трябва първо да сте наясно с етапа на развитие, в който се намира детето в момента.

  • 0-6 месеца – бебето има нужда от основни грижи и ранна стимулация. Трябва да му се дава много нежност и закрила, да се контактува непрекъснато с него чрез неговите три „помощника”, които ще спомогнат да придобие първите си знания и умения – чрез слуха му, когато му говорите; чрез зрението му, когато му показвате различни цветове и предмети, когато вижда и разглежда лицето ви; чрез допирът, когато го докосвате, давате му играчки в ръчичките и т.н. Това е етапът, в който трябва много добре да опознаете своето мъниче и да се научите да разбирате неговите послания, да разпознавате неговите нужди. Това е един ключов етап за полагане на основите на една дълбока връзка с детето.
  • 6-12 месеца – връзката между майката и детето достига своя пик и започва да се проявява силната привързаност на мъничето към нея, като страда и плаче от страх да не бъде разделено от нея. Появява се страхът от непознати хора. В този етап мъничето вече започва да разпознава някои думи и да имитира някои звуци, думи и жестове, бебчо започва да лази, появява се любопитството и интересът към опознаване на всичко, което го заобикаля. На девет месеца мъничето трябва вече да започне да се запознава със значението на думичката "не".
  • 1 година – вече са изградени навиците на хранене, сън и хигиена, детето започва  да се учи да говори, да ходи, да осъзнава себе си и своето място в света.
  • 2 години – това е годината на егоцентризма на детето, на възприемането, че всичко е негово. Това е моментът, в който трябва да въведем ценности като слушането, реда, честността, щедростта, уважението, търпението. В този етап детето вече започва да изгражда своята личност, затова малко по малко трябва да му покажете, че не е единствено, че има и други хора, които имат свои нужди, различни от неговите.
  • 3 години – децата се учат чрез повтаряне, харесва им да имитират и имат едно много конкретно мислене. В този етап детето възприема и разделя вече нещата на добри и лошо. Това е моментът, в който можете да започнете да давате първите насоки за това кое е лошо и кое добро, кое е приемливо и кое – недопустимо.
  • 4 години – възраст, в която любопитството и въображението се проявяват с пълна сила.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни