►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Това, което никога не трябва да казваме на едно дете

Самочувствието, връзките с приятелите и личното виждане за нещата на детето ни се „разклащат”, когато се опитваме да му прилагаме психологически наказания. Само че дали физическо или психическо, наказанието си е наказание и нанася вреди над личността и развитието на детето...


Това, което никога не трябва да казваме на едно дете

Психолозите са на мнение, че обидните думи по адрес на детето също са едно своеобразно насилие към него, както и липсата на нежни жестове и ласки от страна на родителите.
Това „насилие” афектира върху умението на детето да управлява агресията си, върху личната му самооценка, самочувствието и контакта му със света.
Според специалистите, много често родителите не осъзнават колко е сериозна тази вреда над личността на детето и не си дават сметка, когато малтретират психологически децата си.

Емоционалните вреди

Deteto.info

Когато игнорираме, подценяваме и заплашваме чрез поведението ни или чрез думите ни, ние всъщност нанасяме вреда на самочувствието на детето и на неговото емоционално развитие. Освен това, се оказва, че психологическото насилие може да бъде и пасивно, тоест когато детето не получава достатъчно любов, външни стимули за развитие и нужната му защита от родителите или хората, които се грижат за него. Или по-скоро в случая се има предвид не това, че родителите не обичат децата си, а че не им го показват често.
Според едно изследване, направено на деца от семейства с ниски доходи, 52% от тях търпят подобно психологическо малтретиране. От тях 90% признават, че са системно обиждани от родителите си, а 52,5% казват, че родителите им спират да им говорят, когато искат да им покажат, че са ядосани. Но в действителност този вид насилие над личността не се среща само при деца от семейства с нисък социално-икономически стандарт, а и при такива със средни или високи доходи и стандарт на живот.
Според изследване, направено от Уницеф в Китай, което имало за цел да сравни нивата на насилие между 1994 и 2000 година, се оказва, че психологическото насилие, за разлика от лекото и тежкото физическо наказание чиито нива са спаднали значително, се е увеличило с 14,5-17,7%.
Същото изследване показва, че нивото на емоционалното насилие е нараснало в семействата със средни доходи и социални стандарти между 15,8 и 22% и при семейства с висок стандарт с 24,6-26,7%.
Според Уницеф най-честото поведение на психологическо малтретиране в семейството е повишаването на тон, викането, най-жестоките са детето да бъде обиждано и да не му се говори за дълги периоди от време.

Позитивни, а не негативни ласки и внимание

Deteto.info

Според психолози, за да може човекът да се развива нормално физически и духовно, той непрекъснато трябва да получава физическа и психологическа нежност и ласки, както и толкова простото нещо – внимание. И съответно, ако тези нежност и внимание ги няма, се получава обратният ефект. Ако на едно дете само му се крещи, казват му се обиди, слагат му се обидни етикети и му се казват нараняващи неща, то тези негативни ласки и внимание могат да му причинят непоправима вреда. Проявите на любов и внимание към детето, както и това често да ми показваме колкото много го обичаме, ще му помогне да расте сигурно и щастливо.

Думи, които могат да звучат толкова нормално, като „глупак’ например, могат да повлияят доста зле на детето. Но все пак психолозите поясняват, че не бива да бъркаме системното психологическо насилие, което е ежедневие и може да нанесе катастрофални вреди на детето, със случайното изричане на някоя лоша дума, предизвикано от напрегната ситуация, което се случва изключително рядко – това, разбира се, пак вреди, но не нанася големи и трайни вреди.
Това да не изслушваме и да не подкрепяме детето в неговите проблеми е също вид психологично малтретиране. Някои родители, за да не ударят шамар на детето си, ги наказват вербално, без да са наясно, че това също е форма на насилие. Само че трябва всички да бъдем наясно, че негативните думи могат да бъдат също толкова и дори по-болезнени от едно ощипване или един шамар.

Предимството на позитивния опит за детето

Deteto.info

Мнението на всички специалисти е, че позитивните преживявания и внимание имат огромен ефект върху ефективното развитие на децата, но също така те са една гаранция за неговото формиране като личност за в бъдеще. Затова е толкова важно родителите, въпреки умората и ежедневните си грижи, с които трябва да се борят всеки ден, никога да не забравят, че емоционалната връзка с децата е определяща за настоящото и бъдещото му развитие и че една дума може да ги накара да се „изправят’, но и да „паднат”. Това, разбира се, не означава, че родителите трябва да оставят децата си без контрол и никога да не се ядосват, но дори и това трябва да се прави по тактичен начин. Обидните думи и подценяващите квалификации, които можем да кажем в изблик на ярост, могат да навредят сериозно на детето. С него винаги трябва да се държим с уважение, със същото това уважение, което изискваме и от него да има към нас.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни