►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Тест за емоционалната интелигентност на родителите

Какво вече правим, за да възпитаме едно емоционално интелигентно дете и какво още можем да направим:


Тест за емоционалната интелигентност на родителите

1. Криете ли сериозните проблеми от детето си? - ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор НЕ – по-голямата част от психолозите смятат, че родителите не би трябвало да крият каквито и да било проблеми от децата си. Децата са много по-гъвкави, отколкото си мислим, и са много по-спокойни, когато им дадем реални обяснения на всичко, което се случва около тях.

2. Дискутирате ли открито грешките си с децата? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор ДА – за да бъдат реалисти в своите мисли и очаквания, децата трябва да разбират и да приемат както позитивното, така и негативното, а не само да им се показва позитивната страна на нещата. Именно заради това те трябва да са наясно и с нашите отрицателни страни, и с грешките, които и ние правим, а не само те.

3. Детето ви гледа ли повече от дванадесет часа седмично телевизия? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор НЕ – средностатистическото дете реално гледа по 24 часа на седмица телевизия, а това, според специалистите, е прекалено много. Тази пасивна дейност потиска правилното развитие на емоционалната интелигентност на детето. Особено програмите съдържащи насилие и агресия, които са проблемни за децата и особено за тези, които и без това имат проблем с контрола на гнева си.

4. Имате ли компютър вкъщи? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор ДА – преди време се смяташе, че компютърът и компютърните игри имат вредно влияние върху социалното развитие на децата, но се оказва, че и обратното не е добре. Тоест компютърът не вреди, а може да бъде много полезен, стига да бъде използван за правилните цели.

5. Определяте ли се като оптимисти? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор ДА – изследвания показват, че децата, които са възпитани като оптимисти са много по-щастливи, постигат много повече успехи в училище и са много по-здрави дори от физическа гледна точка. А това, дали детето ще развие оптимистична или песимистична нагласа, зависи от родителите и тяхното поведение пред него и в ежедневието.

6. Оставяте ли детето на спокойствие, ако не иска да говори за нещо, което го ядосва или го притеснява? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор НЕ – на много малко деца им харесва да говорят за онова, което ги тревожи, от гледна точна на емоционалната интелигентност, родителите трябва да ги стимулират да говорят за своите чувства. Говоренето за проблемите и употребата на подходящи думи, с които да изрази чувствата си, могат да бъдат много полезни за детето. Това ще му помогне да развие правилно мозъка си, като формира връзки между неговия емоционален и мисловен участък.

7. Вярвате ли, че всеки проблем има решение? – ДА/НЕ

Deteto.info

Отговор ДА – трябва да покажем на детето, че винаги трябва да се търси решение на даден проблем, колкото и сериозен да изглежда той. Неговото отричане и прикриване не го решава, а го задълбочава още повече. Тази позитивна визия за света може да подобри доверието на детето в неговите собствени възможности и общуването и връзките му с околните.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни