►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Позитивното родителство

Как вашият мъник вкъщи може най-лесно да привлече вниманието ви? Когато има лошо поведение, реве за всяко нещо, не слуша и си чупи играчките или обратното – когато се държи добре, постига успех, смее се и си играе спокойно? Ако изберете първата опция, то значи има проблем.


Позитивното родителство

Непрекъснатото правене на забележки не е проява на внимание, а поредната грешна стъпка, която ще доведе до още по-лошото поведение на детето. Всеизвестен е фактът, че колкото повече се карате на детето, толкова по-лошо ще става то. Последното е напълно логично – вие се държите зле, значи и детето може да го прави! Първата стъпка към позитивното родителство е премахването на думата “не” от речника ни – цял ден повтаряне на “не пипай това”, “не прави това”, “не говори така”, не води до нищо добро. Вместо негативното, трябва да започнем да търсим позитивното, доброто. Именно това е същността на позитивното родителство – едно поощряващо поведение, което е изцяло в интерес на детето, което не поставя на преден план лошите постъпки на детето, а добрите, и чрез акцента върху тях спомага за изграждането на една здравословна, позитивна и толерантна среда за детето.

Вниманието

Deteto.info

не напразно започнах с въпроса “как вашият мъник вкъщи може най-лесно да привлече вниманието ви?”. Защото, замисляйки се по-задълбочено, ще открием, че забелязваме само белите и лошото поведение, които ни изкарват извън кожата ни, а когато детето си рисува мирно и спокойно, ние сме доволни, че имаме минутка спокойствие и си продължаваме да си вършим нашите си неща. Това, обаче, не е никакво позитивно отношение – позитивно родителство не е да не се караме на детето, а да му даваме необходимото внимание, да го хвалим за успехите му, да поощряваме всячески доброто му поведение. Едно “харесва ми как се държа днес”, “благодаря, че ми помогна да подредим” и т.н., ще има невероятно положителен ефект върху цялостното поведение на нашето дете. Тайната на позитивното родителство е в това да открояваме добрите действия и поведение, да обръщаме внимание на децата си в добрите моменти, да поощряваме ежедневно успехите им, колкото и мънички да са те.

Защо е толкова важно позитивното родителство?

 • Защото изгражда дълбока връзка между родителите и детето, основаваща се на взаимно доверие и уважение.
 • Защото подобрява отношениета родители-дете.
 • Защото се отразява добре на самочувствието на детето.
 • Защото стимулира увереността на детето в собствените сили.
 • Защото научава детето на уважение към околните и това, което те правят.
 • Защото учи детето на добро поведение и възпитание, без караници и заплахи.
 • Защото е в интерес на детето.
 • Защото създава една здравословна и спокойна емоционална атмосфера.

Какво означава да бъдеш позитивен родител

Deteto.info

Позитивното родителство поддържа всички аспекти на здравословното развитие на детето. То е базирано на десетки изследвания за връзките между родителството и това как децата реагират на предизвикателствата на живота. Затова и позитивният родител е отговорен за правилното емоционално развитие на детето си и му предлага една стабилна семейна среда. 

Позитивният родител е:

 • Обичащ - това е ясно – всеки родител обича детето си! Въпросът е дали му го показва често и дали е избрал правилното поведение към детето си, с което всеки миг му доказва, че го обича, независимо от всичко, че го обича безусловно, такова, каквото е. Обичащият родител изслушва детето си, откликва на неговите нужди. Обичащият родител се интересува от чувствата на детето си, уважава мнението и желанията му, проявява емпатия към него.
 • Разбиращ - позитивният родител разбира и възприема темперамента на детето, какъвто и да е той. Разбиращият родител успява да намери правилния подход и да изгради добри взаимоотношения с детето, какъвто и характер да има то. Разбиращият родител е гъвкав и възприема всяко поведение, гледа на нещата по-задълбочено и си обяснява винаги причините за дадена реакция на детето.
 • Разумен - да си разумен родител означава да си последователен и предвидлив, да поставяш ясни и допустими граници, да изразяваш ясно очакванията си от детето. Разумният родител определя последствия от лошото поведение на детето, които обаче са естетсвени и разумни, а не само строги наказания, без право на обжалване и без да е изслушана гледната точка на детето.
 • Грижовен защитник - позитивният родител е винаги готов да помогне на детето си, защото децата са толкова безпомощни, че имат жизнена нужда от защитата на родителите си. Но родителят-защитник не дава на детето си само физическа опека, но и емоционална такава. Той създава една дълбока връзка с детето си, познава го като петте си пръста и знае точно какво да направи, за да се чувства то емоционално уравновесено, да може да показва емоциите и чувствата си свободно.
 • Добре подготвен учител - всеки родител трябва да даде възможност на детето си да се учи в една атмосфера, базирана на разбиране и приемане, на окуражаване и на проява на доверие в него. Родителят-учител предлага на детето много варианти за избор, учи го как да разрешава само проблемите си и как да може да взема адекватни решения.
 • Модел за подражание - позитивният родител е перфектният модел. Децата са имитатори на поведението на родителите, те непрекъснато ги наблюдават, за да видят техните реакции пред предизвикателствата на живота. За да бъдат добър модел за подражание, родителите трябва да познават и да владеят много добре себе си, трябва да умеят да реагират адекватно и да манипулират емоциите си до съвършенство.

Позитивното родителство е стил на поведение, който спомага за създаването на една дълбока връзка с детето, основаваща се на взаимно уважение и обич, едни топли и миролюбиви отношения на толерантност един към друг и взаиморазбирателство.
Особено поучителен ми се струва слоганът на сайта positiveparenting.com, който гласи “peace begins at home”, а именно – “мирът започва у дома”.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни