►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Свръхнадарено ли е детето ви?

За съжаление, в забързаното ежедневие, в което живеем, май не успяваме да обърнем необходимото внимание на децата си, а в тях може да живее един скрит гений. Има деца, които имат много висок интелектуален капацитет, но това се установява трудно и само чрез по-задълбоченото наблюдение на родителите или учителите.


Свръхнадарено ли е детето ви?

Много малко са и страните по света, които разполагат с достатъчно специални училища (центрове), които се занимават с откриването, изследването и обучението на деца с големи за възрастта си интелектуални възможности. Все още съществуват редица спорове по въпроса дали на свръхнадарените деца им е необходимо специално обучение, като даже някои специалисти се противопоставят на това отделяне на надарените деца в специализирани училища, защото по този начин се формират индивидуални личности, които са отдалечени от обществото.
Може би вече изплуват в съзнанието ви купища въпроси: Що е то свръхнадарено дете?, Как да разбера дали детето ми е свръхнадарено? Ако е надарено, трябва ли да получава специално обучение? и т.н. Предлагаме ви специален въпросник, който може да ви помогне да си отговорите на част от въпросите, а повече ще научите в следващия брой на гайда (за месец февруари).
Да се открие по-големият умствен капацитет на едно дете е доста трудна стъпка и зависи изцяло от задълбоченото внимание на родители или учители към детето. Така или иначе, при всички случаи, необходимостта от специално внимание и обучение за свръхнадареното дете се появява само и единствено с цел да бъде развит и стимулиран специалният капацитет, който то притежава. Отделянето на това дете в специален център или училище се прави с цел то да продължи да развива потенциала си и след време да успее да се интегрира в обществото като една изключително ценна личност, която да има възможност да прояви своята необичайна креативност и да осъществи на практика своите специални знания и умения.

Въпросник за откриване на деца с висок интелектуален капацитет, т.е. свръхнадарени – предназначен е за деца между 3 и 4 години.

Deteto.info

Този въпросник открих в Интернет, взет е от книга на испански език, чиито автори се занимават с изследването на деца с висок капацитет, свръхнадарени, предлагат начини за откриването на такива деца, обясняват явлението “свръхнадарено дете” и предлагат методи за специализирано обучение.
Във въпросника са предложени твърдения, които описват поведението на детето и/или специални умения, които детето е постигнало само.
Скалата на отговорите за всяко твърдение цели да покаже как родителят или учителят възприемат въпросното поведение или умение на детето. Оценено твърдение с 1 точка означава,  че то се наблюдава изключително рядко или никога, а пък съответно с 4 точки се отбелязва твърдение, което се случва максимално често или винаги, непрекъснато. С 2 точки се отбелязва нещо, което се случва много рядко, а с 3 – нещо, което може да се каже, че става сравнително често.


 • Възприема и запомня бързо новата информация - 1/ 2/ 3/ 4
 • Възприема сложни за възрастта си изрази и концепции - 1/ 2/ 3/ 4
 • Използва доста богат речник - 1/ 2/ 3/ 4
 • Знае много по теми, сложни за възрастта му - 1/ 2/ 3/ 4
 • Разбира обясненията ви много бързо- 1/ 2/ 3/ 4
 • Показва силно желания да се учи - 1/ 2/ 3/ 4
 • Показва любопитство към всичко, което го заобикаля, задавайки хиляди въпроси - 1/ 2/ 3/ 4
 • Проявява голяма креативност и богато въображение във всичко, което прави - 1/ 2/ 3/ 4
 • Има навика да работи и да играе самичко - 1/ 2/ 3/ 4
 • Изявява се като организатор, когато е в група с други деца - 1/ 2/ 3/ 4
 • Показва чувство за хумор - 1/ 2/ 3/ 4
 • Има дълги периоди на концентрация - 1/ 2/ 3/ 4
 • Проявява постоянство и упоритост в това, което прави; не се успокоява, докато не направи нещо докрай - 1/ 2/ 3/ 4
 • Перфекционист е  - 1/ 2/ 3/ 4
 • Отегчава се от рутината - 1/ 2/ 3/ 4
 • Заради богатството и сложността на езика, който използва, можем да го наречем “всезнайко” - 1/ 2/ 3/ 4
 • Дава необичайни решения на поставените проблеми - 1/ 2/ 3/ 4
 • Не го приемат много в неговата възрастова група - 1/ 2/ 3/ 4
 • Използва своя капацитет само в дейностите, които са му интересни, а за останалите не се напряга много - 1/ 2/ 3/ 4
 • Предпочита да играе с по-големи деца - 1/ 2/ 3/ 4
 • Предпочита да се занимава с дейности за възрастни - 1/ 2/ 3/ 4
 • Бързо се отегчава - 1/ 2/ 3/ 4
 • Иска да разбере как са направени нещата и как работят - 1/ 2/ 3/ 4
 • Има необичайна памет - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да задържа вниманието си дълго време - 1/ 2/ 3/ 4
 • Изразява се като възрастен човек - 1/ 2/ 3/ 4
 • Възприема неща, които не са му били обяснени директно - 1/ 2/ 3/ 4
 • Има много и разнообразни интереси - 1/ 2/ 3/ 4
 • Има чувство за самоконтрол - 1/ 2/ 3/ 4
 • Показва голяма издръжливост и ниско ниво на умора - 1/ 2/ 3/ 4
 • Винаги е готово да се състезава с останалите - 1/ 2/ 3/ 4
 • Поддържа добри отношения с възрастните - 1/ 2/ 3/ 4
 • Изявява се като лидер в игрите - 1/ 2/ 3/ 4
 • Показва се доста зряло в някои звена от неговото развитие - 1/ 2/ 3/ 4
 • Прави сравнения и открива връзката между нещата с лекота - 1/ 2/ 3/ 4
 • Харесва му да си измисля игри - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да сглобява и разглобява различни механични играчки - 1/ 2/ 3/ 4
 • Изпада в ярост при най-малкото противоречие - 1/2/ 3/ 4
 • Осъзнава собствените си чувства и се интересува от чувствата и на останалите - 1/ 2/ 3/ 4
 • Разпознава вече някои изписани букви и цифри - 1/ 2/ 3/ 4
 • Разпознава някои от цифрите на часовника или на календара - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да прекопира кръг, квадрат и триъгълник и съответно може да ги различава един от друг - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да събере до 5 предмета (например: 3+2, 4+1 и т.н.) - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да запомня по 4 цифри - 1/ 2/ 3/ 4
 • Когато го помолят, може да отброи и да донесе 3, 4 или 5 предмета - 1/ 2/ 3/ 4
 • Знае, че ако има 3 ябълки и даде едната на свой приятел, ще му останат 2 - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да изреди разликите между два предмета: по цвят, форма, материя и др. - 1/ 2/ 3/ 4
 • Може да каже какво липсва в една недовършена картина - 1/ 2/ 3/ 4
 • Проявява ранна автономия и независимост - 1/ 2/ 3/ 4

Ако получените точки са повече от 125, би било подходящо да се консултирате със специалист, който ще ви даде най-точната преценка. Това се прави в много страни, където е задължително децата с изявени интелектуални възможности да получават специално образование.

СВРЪХНАДАРЕНОТО ДЕТЕ

Deteto.info

Три от всеки сто деца са свръхнадарени, но нито родителите им, нито учителите знаят това. Според съществуващи данни, 98% от свръхнадарените деца все още не са идентифицирани като такива. Представяте ли си за каква голяма цифра става въпрос! Заемете се сериозно с проблема и веднага обърнете внимание на детето си – ако се е откроило с по-висока интелигентност от типичната за възрастта си, няма как да не ви е направило впечатление. Какво всъщност означава свръхнадарено дете?

Доста е трудно да откриеш едно свръхнадарено дете – нито е от тези, които имат най-добри оценки в училище, нито пък поведението му е перфектно, много често изобщо не може да контролира емоциите си и трудно се концентрира. Още по-трудно е да се открие дали детето е свръхнадарено или не в училище, тъй като както става ясно от по-горе, това са доста проблемни деца, които не се държат добре в клас, пречат на останалите, защото са доста шумни и неспокойни. Даже, според статистиката, 66% от свръхнадарените деца се провалят в училище.
Световната здравна организация определя за свръхнадарено, дете с коефициент на интелигентност над 130.

Как се заражда съмнението, че детето ни може да е свръхнадарено?
Има няколко общи характеристики на децата с висок интелект, но не е задължително те да присъстват всичките наведнъж, като към тях могат да се добавят и още:

 • Обикновено тези деца още от бебета дават признаци, че са по-интелигентни – започват да следят с поглед движещи се предмети много преди останалите бебета, по-рано започват да държат главата си изправена, прохождат много рано.
 • Имат силна памет и бързо се учат и запаметяват.
 • Обикновено се научават да четат доста рано и повечето пъти без никаква помощ.
 • Изключително любознателни са.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни