►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Проговарянето на детето

Логопедията или как да преодолеем нарушенията в говора

Яна Раковска
Яна Раковска

Специалист-логопед, Рехабилитатор, МБАЛ „Токуда Болница София”

Вижте всички статии на Яна Раковска

Проговарянето на детето

Къде мога да потърся специализирана помощ

Deteto.info

При специалист – логопед. Към отделението по физикална терапия и рехабилитация в МБАЛ „Токуда болница“ София бе разкрит кабинет по логопедия, в който се извършват консултациите и процедурите от специалист – логопед. Консултациите се извършват с предварително записване на тел.: 403 49 25.

Какво е логопедията

Deteto.info

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, както и разработва терапевтични методи за преодоляването им. Какво представляват нарушенията на комуникацията? Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително при четене и при писане, както и в невербалното изразяване като жестове и мимики.

Какви са най-честите нарушения

Deteto.info

Често срещани нарушения, обект на речево-езикова терапия в логопедичния кабинет на МБАЛ “Токуда болница София” при възрастни и деца са:

  • Артикулационни нарушения (дислалия) - нарушение на звукопроизношението при запазен слух, нормален интелект, липса на парализи или малформации на артикулаторните органи.
  • Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия)
  • Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на ЦНС - афазия – мозъчни инсулти, черепно-мозъчни травми, тумори на главния мозък - нарушение в езиковото развитие при деца
  • Говорни и езикови разстройства, свързани с различни заболявания - Множествена склероза, болест на Алцхаймер.
  • Специфични нарушения на способността за учене (дислексия).
  • Комуникативни проблеми при когнитивни нарушения (внимание, памет и др.).
  • Корекция на нарушенията в писането и на четенето.
  • Диагностика на готовността на децата за училище.

Кога е необходимо да заведем детето си на логопед? Няма определена възраст, на която детето да се заведе на логопед. Важно е родителите да проследяват говорното развитие на детето, неговите артикулационни спобосности дори преди навършването на една година. Често нарушения могат да бъдат установени в много ранна детска възраст, дори преди тръгване на детска градина и тогава да започнат посещенията при логопед. Обикновено до 6-годишна възраст децата имат проблеми с произнасянето на определени звуци /р, л, с, ш, ц/. Този дефект на артикулацията често отшумява с времето, но понякога в първи клас проблемът преминава в писането. Ето защо, е хубаво при констатирано нарушение на говора, преди детето да тръгне на училище да се посети логопедичен кабинет и да се извърши диагностика за готовността на детето.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни