►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Лявата или дясната ръка?

Латералността (изразено по-силно развита лява или дясна половина на мозъка) се изразява още през първите години от живота на човека. Така или иначе обаче е нормално през първите си две-три години децата да са амбидекстри (двете половини на мозъка да са еднакво развити), тоест да правят нещата еднакво умело и с двете ръце.


Лявата или дясната ръка?

Като цяло около четиригодишна възраст, вече се установява предпочитанието към дясната или лявата ръка, тоест това означава, че вече бихме могли да определим дали детето ни е десничар или левичар. Ако на тази възраст детето все още е амбидекстър, е възможно да има някакъв проблем свързан с незрялост на фината моторика. На 7-8 години вече можем да знаем със сигурност дали детето ще използва повече дясната или повече лявата ръка. Това е моментът, в който то трябва да предпочете ръка, с която да пише, което ще маркира неговата окончателна латералност.

Можем ли да моделираме латералността на малчугана

Deteto.info

Най-важното в случая е да помогнем на детето да определи правилно своята латералност. Един малчуган, който ясно е показал, че използва основно лявата си ръка, не можем да го насилваме и да го задължим да използва повече дясната си ръка. По-скоро трябва да му помогнем да започне да се справя по-добре и да развие уменията си с лявата ръка, след като е показало предпочитания към нея.
Ако насилваме детето да бъде десничар, а то предпочита лявата ръка, можем да предизвикаме редица проблеми: нарушения в писането, трудност за спазване на равновесие и при четене, проблеми с пространствената ориентация, несръчност при работата с ръцете, заекване и дори дислексия.
Ако задължавате детето левичар да използва дясната си ръка, вие го обричате да прави всичко с по-слабата си страна, а това ще му насади несигурност и усещането, че има някакъв дефект, който родителите му и всички останали искат да поправят. След като веднъж детето ясно е показало предпочитанията си към дясното или лявото, не можете, а и не трябва да променяте това, а напротив – трябва да му помогнете да подобри още повече уменията си с по-силната си страна.
Има само едно изключение, тоест, въпреки че не трябва да насилвате детето за каквото и да е, ако на около пет годинки то още е амбидекстър, е добре да насочите детето, да му помогнете да определи вече предпочитанията си. Тоест в този случай, ако детето работи еднакво и с двете ръце, можем да му помогнем да се насочи по-скоро към дясната ръка, културата ни е такава, че все още ни изглежда странно, когато някои пише и прави всичко с лявата ръка.

Детето левичар ли е или десничар

Deteto.info

За да разберете дали детето е десничар или левичар, трябва да го наблюдавате, когато извършва ежедневните неща, които всички правим. Тоест не трябва да фиксирате вниманието си не само върху ръката, с която се храни или рисува и пише, защото детето може да е изразен левичар и да прави тези неща с дясната ръка, само защото се чувства задължено да го прави с дясната, защото вижда, че всички покрай него правят така.
Затова наблюдавайте детето докато извършва спонтанни дейности, като например, когато играе с топка – как я хвърля, как я рита, как гледа например през някаква цепнатина или когато прави снимки с фотоапарата (за да разберете и кое е предпочитаното, по-силното око).
Можете да забележите и кои са предпочитаните ръка, крак и око, когато детето:

  • Гледа през телескоп или друго подобно (чрез играчките му).
  • Отваря или затваря бутилка.
  • Сипва си вода в чашата.
  • Когато трябва да носи нещо внимателно, за да не се разсипе – чаша вода например.
  • Скача на един крак.
  • Отваря си бонбон или друго загънато нещо.
  • Разлиства книга.

Добре е да наблюдаваме внимателно детето и ако забележите нещо обезпокояващо да се обърнете към специалист в областта вместо да се опитвате вие да моделирате латералността на мъника. Ако детето се показва като левичар, трябва да уважавате това естествено умение и да се погрижите то да добие достатъчно добри умения с тази страна, за да не се чувства различно от останалите. В случаите, когато детето има нужда от помощ, за да определи коя страна му е по-силната, родители и учители съвместно трябва да му помогнат, но много деликатно, за да не насилват неговия естествен инстинкт.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни