►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Родителски кооператив - едно решение на много проблеми

Интервю с Петя Гиева, психолог и: •Председател на Асоциация на родителските кооперативи; •СЕО на Кооперативен център за образование и развитие; •Преподавател и координатор в първия родителски кооператив “Ри-Ри-Ра стая за игра”; •Лектор на курсове, семинари и тренинги за обучение на родителски умения; •Водещ на програма “Академия на точки” за иновативни практики за работа с деца; •Организатор на сензорни, обучителни, креативни групи за игра на деца 0 – 5г., както и на “Зелена академия за мъници”.


Родителски кооператив  - едно решение на много проблеми

Какво представлява родителският кооператив

Deteto.info

Моето най-любимо определение на родителския кооператив е семейство от семейства. То е точно такова. Първите кооперативи възникват съвсем спонтанно като социално явление - от общността. Просто няколко семейства се събират и гледат заедно децата си. Тази форма им позволява да обменят много опит и умения. Да си помагат и да се вдъхновяват взаимно. Идва един момент, в който на децата им е необходима социална среда и тогава решението е да се наеме помещение и един учител, който да се грижи по-експертно за децата – да прави програма, да изпълнява и образователни цели. Тогава родителите остават на заден план и задачите им са да менажират цялата дейност. Тъй като всеки един от тях иска най-доброто за детето си, съответно се опитва и да даде най-доброто в работата си за кооператива. В нашия кооператив, например много държим на природосъобразния начин на живот и съответно храната е биологично контролирана с органичен произход, чисти се със специални препарати и т.н. В Европа има дългогодишен опит в тази посока. Германия е страна, в която кооперативите функционират с  50-годишна история. Франция, Испания и Великобритания също включват кооперативите в официалното си образование. В Щатите родителските кооперативи са доста разпространен образователен формат. Надяваме се и в България кооперативната грижа да се разпространи повече. 

Деца, на каква възраст могат да посещават кооператив

Deteto.info

Това много зависи от родителите, които са се обединили, както и от самите деца. В момента,  в София, функционират няколко кооператива, сред които има и бебешки такъв (за дечица около 12-18 месеца). Тогава, разбира се, майките са постоянно с тях, защото на тази възраст малчовците имат голяма нужда от родителите си. Много световни авторитети говорят в подкрепа именно на тази първа, ранна връзка между родител и дете като основополагаща за развитието на една здрава цялостна личност.  Има кооперативи за дечица в предучилищна възраст, както и такива, в които преобладават 3-4-годишните.  Спектърът е много широк и зависи изцяло от обединилите се родители. 

Какви са предимствата пред яслата и детската градина

Deteto.info

Има няколко много големи разлики и мога да кажа, че всички те са в полза на кооператива . Първата е, че кооперативът се осъществява с голямо родителско участие. Родителят е активен участник в цялото детство на малкото си. Общува много и с останалите родители, партнира си с учителя, като му споделя всичко за детето. Получава постоянна обратна връзка. Това взаимодействие се отразява много добре на децата, тъй като те имат нужда от по-тесни контакти с родителите си. Но не изцяло и само с тях, както се случва, когато детето е гледано вкъщи до късна възраст. А тази приятелска среда осигурява идеалните условия. До началото на училището малките имат нужда предимно от такъв тип комуникация, съчетана с игри и социални контакти с връстници. Това родителско участие се случва на всички нива – хигиена, готвене, меню, занимания, обучение…
Втората основна разлика е в образователния подход, който става в кооперативите. Смело мога да заявя, че в момента в цялата образователна система на България, едно от малкото иновативни неща са кооперативите. Тъй като, освен различната форма на гледане на децата, се използват и някои западни методики и техники за обучение и работа с деца, които се осъществяват през играта, през творчеството. Реално обучението е най-добре да се осъществява под формата на познавателни игри и занимания, които провокират любопитство и изследователски дух, а не толкова да се стремим да изграждаме в детето някаква база данни от информация – стихчета, песни, броене и т. н.  Децата, които посещават кооперативи се научават на умения, те развиват своята личност и когато мама е на близо усещат много голяма сигурност и се открива пространство за развиване на потенциала им. Учителят не е авторитарната личност, която нарежда какво и кога да се прави и която накрая дава оценката за резултата. Установява се приятелска и непринудена атмосфера, която не стресира децата. Преподавателят е техен приятел, което създава много голяма (положителна) разлика с градините. Самите педагози споделят, че творческият подход, иновативните методи, експериментирането и всички други добри идеи идват от свободата, която им осигурява близкият контакт с родителите.  В нашия кооператив имаме прекрасен учител, който постоянно е край децата и прави заедно с тях всякакви неща: копаят, цапат се с глина, играят, но в същото време и научават много. Учи ги как могат да се забавляват чудесно по- близо до природата и колко е важно това. Тъй като, както казах, това е заложено в основната идея на кооператива ни и всички родители се обединяват около екологичната насоченост на заниманията. Като трета основна разлика, отново в полза на кооператива, мога да изтъкна и броя деца, който е много по-малък от този в една детска градина. Обикновено групата не надминава десет деца. Често дори са много по-малко. Като, разбира се, зависи от помещението, което е наето. Най-често се ползва къща с двор (както е и в нашия случай) или апартамент, близо до парк. За тази бройка дечица се грижат двама учители – експерти (квалифицирани педагози, психолози) и обикновено един родител, който е в ролята на “леличката” от детската градина. Т.е. има поддържаща и подкрепяща роля, тъй като помага за закуската, обяда, спането, обличането и събличането на децата (което през зимата не е толкова проста задача). Това позволява да се обръща много повече внимание на всяко едно детенце. По този начин се постигат много по-добри резултати. Децата, гледани в кооператив също се научават да броят, да познават цветовете, да рецитират и т.н., но го правят между другото, т.е. знанията идват като естествено следствие и през опита, а не като целенасочено научаване и стриктно следване на програмата, както се случва в градините.  Това като цяло изисква и едно “ново” поколение учители. В кооперативния център има възможност за обучения, треннинги и семинари по различни теми, дообогатяващи опита и насърчаващи сътрудничеството между учители, родители и деца.

Участието на родителите как се уговаря

Deteto.info

Схемата на родителски мениджмънт е изключително гъвкава. Когато родителите нямат физическата възможност да отделят време, тогава може да се помага по други начини. Много родители ни доставят плодове и ядки. Някои организират събития, в които децата ходят на театър, на плуване, на пикник. Имаме родители, които поддържат блога, тъй като имат тези компетенции. Трети помагат на учителите с програмата, като снабдяват материалите и пособията, които са нужни. Общо взето всеки дава каквото може и най-хубавото е, че го прави от сърце, без да се чувства задължен, и със стремеж да допринесе възможно най-много. Най- вече защото го прави за своето дете. Всеки един се чувства ангажиран и има своите отговорности.  Обикновено родителите се включват на ротационен принцип в кооператива през седмицата. Като смените се уточняват предварително. Реалното  прекарано време в кооператива е най-ценният опит за един родител и най-точната обратна връзка за това как протича денят на детето там. Именно тази възможност се оказва най-привлекателната за родителите до този момент.

Предвид, че няма никаква йерархия сред родителите, как се случва гладката комуникация

Deteto.info

10 семейства да стигнат до консенсусно решение, по отношението на най-важното за всеки един от тях – детето им, звучи доста трудно. Да не кажа, че дори не си го представям. Но, явно се случва. Каква е тайната?
С много срещи, с разговори и активна комуникация нещата се получават. По принцип родителските кооперативи са много ценни и за самите родители, тъй като те обменят опит, обсъждат и виждат различни възпитателни подходи, които коментират. Учат се един от друг. Проявяват толерантност и компромиси. Обикновено кооперативите споделят някаква обща ценност, която ги обединява и съответно това е основата, около която се събират. Например нашия, както стана дума, е екологично насочен. Това все пак канализира усилията и дава основното направление. Съответно хората, които са тук изповядват сходни стремежи и желания по отношение на начина на отглеждане на децата. В началото тези срещи отнемаха доста време и усилия, но с всеки следващ кооператив се натрупваше опит и всичко ставаше все по-ефективно.  Сега, когато черпим и международен опит, нещата изглеждат по съвсем друг начин.

Как се присъединява един родител към кооператив, ако не може да организира нов

Deteto.info

До момента единствената мрежа беше Фейсбук, където има група за родителските кооперативи (www.facebook.com/roditelski.kooperativi). В нея се споделя къде има организирани такива и съответно дали набират деца. Там се обсъждат и  различни практически решения, свързани с работата и функционирането на кооператива. Обменя се опит, за да може работата да върви. Има Асоциация за родителските кооперативи, където също е поле за обмяна на опит. И в момента стартира един Кооперативен център (Co-opcenter.com), който официално обединява всички кооперативи, като осигурява възможност за комуникация и общуване между тях, от една страна, и осъществява връзката с бъдещите им членове, от друга. Кооперативният център е член на световната асоциация на  родителските кооперативи. Има създадена библиотека, в която хората могат по-детайлно да се запознаят с концепцията на този модел на отглеждане на децата. Също така има фонд „Игротека“, от която различните кооперативи могат да черпят дори чисто материални неща от центъра, но също  така и идеи. Ще могат да намират подходящи учители, подходящи нови родителски попълнения. Изобщо центърът ще е едно обединяващо звено, към което всеки един заинтересован ще може да се обърне.

Как гледа законът на родителските кооперативи

Deteto.info

Няма законови пречки. Не е забранено и следователно е разрешено. В момента тече активна комуникация с държавната администрация, особено във връзка с проектозакона за предучилищното образование. Работим усилено в тази посока, тъй като стремежите ни са повече родители и семейства да открият в този вариант на отглеждане на децата си своето решение на доста проблеми –  от недостига на места в градините, през отказа на децата да ходят в тях, до липсата на достатъчна комуникация между персонал и родители, както и невъзможността за участие на семейството във всички тези процеси.

Колко струва участието в един кооператив

Deteto.info

Когато ми задават този въпрос, аз много често казвам, че родителските кооперативи са много по-евтини от частната детска градина. Не мога да дам точна стойност, тъй като всяко обединение е различно и няма норма, която да го ограничава в някоя от посоките. В бюджета на един кооператив много голямо отражение оказва помещението, което е наето. Едно от най-големите пера е наемът. Другото нещо е персоналът – колко учители работят на мястото. Останалото са консумативи и храна. Сами разбирате, че влияние оказват много неща и стойността варира в зависимост от различните фактори. В провинцията средната стойност на месец, за семейство, е приблизително 150 лв. В София е по-скъпо и варира от 200 - 250 лв. до 400 лв. Но, като цяло, е сравнително икономично решение, ако го сравняваме с частните детски градини или наемането на детегледачка.

Има ли някакви негативи

Deteto.info

В момента крушата в двора ни пада и се притесняваме да не се съберат оси (смее се – бел. ред.). Ако трябва сериозно да отговоря, има трудности, свързани с комуникацията и организацията на един кооператив. Това е сериозно начинание, което носи много отговорности и ангажира родителите. Понякога се случват и битови проблеми, но това е нормално. Общо взето има значение и какви са хората, които посещават един кооператив. Като всяко нещо има трудности, има някакви локални проблеми, с които членовете трябва да се справят, но цялостно не мога да се сетя за нещо, което да определя като негатив.

Нещо за финал…

Deteto.info

Мечтата ми за кооперативите е те да станат по-популярни и следователно по-достъпни за хората, тъй като осигуряват адекватна грижа за децата и пълноценно помагат за съхраняването на така ценните отношения между родител-дете.

За повече информация:
co-opcenter.com
priateli.info
facebook co-opcenter

www.facebook.com/roditelski.kooperativi


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни