►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Родителите и “домашното”

Домашното е задължение на цялото семейство, а не само на детето...


Родителите и “домашното”

Всички сме писали домашни и знаем колко много време и внимание са ни отнемали, вместо да го оползотворим в игра и как са ни се карали, когато не сме го написали. А сега, когато вкъщи вече имаме малък ученик, гледаме нещата от друга гледна точка и се чудим защо сме се сърдили на учителката или на родителите си, когато са ни се карали, че не сме си написали домашното, като то ни е дало възможност да получим важни умения и знания.

Защо, всъщност, учителите дават домашно? Е, със сигурност не е, за да измъчват “горките дечица”! Дават го, защото така учениците

Deteto.info
 • Преговарят и упражняват това, което са научили в клас
 • Подготвят се за следващия ден
 • Научават се да използват източници на информация, като библиотеки, Интернет и др.
 • Проучват темата по-подробно и задълбочено, защото в клас няма достатъчно време за това
 • Обогатяват знанията си
 • Развиват добри навици за учене и позитивно отношение към знанието
 • Научават се да работят и да се подготвят самостоятелно
 • Изграждат у себе си чувство за самодисциплина и отговорност

СЕМЕЙСТВОТО И СЕМЕЙНАТА СРЕДА

Deteto.info

Домашното е първият опит в ефективното организиране и управление на времето си и изпълняването на задълженията навреме, който детето получава, а това ще му бъде много полезно за в бъдеще, когато иска да се превърне в една успяла личност.
Покажете на детето си, че неговото образование е много важно за вас и за него. А това ще стане като му осигурите благоприятна среда, в която нищо не му липсва, за да може да се подготвя ефективно. Семейството и семейната обстановка играят главната роля за сформирането на навици у детето и за неговото образование.

Какво трябва да направите

Deteto.info

Да подготвите кътче в дома си, което да е отредено само за подготвянето на уроците: няма значение къде ще се намира то, стига до него да достига достатъчно естествена дневна светлина, да има бюро и стол, подходящи за ръста и телосложението на детето, да е спокойно и уютно. Освен това, за да се чувства комфортно, можете да оставите детето самичко да го подреди по свой вкус.
Набавете всички необходими материали и източници на информация, които ще помогнат на детето да се подготви добре, като започнете от химикалките и моливите и стигнете до учебниците, книгите, речниците и т.н. Всичко трябва да е под ръка на детето, за да не се разсейва и да губи часове, докато намери линийката или гумичката.
Махнете всичко, което може да разсейва детето – телевизор, радио и т.н.
Ще направите много добре, ако поговорите с учителя и се информирате за неговите изисквания за домашното на учениците и това как трябва да се подготвят вкъщи.
Бъдете на разположение. Хубаво е да сте наблизо, докато детето пише домашното си, за да можете да отговаряте на въпросите му и за да му дадете съвет, когато има нужда.

Помагайки на детето с домашното, вие му предоставяте възможност да подобри уменията и знанията си и да успее в училище, а и в живота.
За детето е изключително важно да покажете заинтересованост към това, което прави. То има нужда от вашата подкрепа и помощ. Много ще помогнете на детето, ако планирате добре времето му и изградите един режим, който то да спазва всеки ден. Организацията се пада на вас, а и няма как да е другояче – знаете колко са натоварени днес малчуганите и като им се насъберат много неща на главата, може да се объркат. Винаги определяйте време, за което трябва да е готово с домашното, детето трябва да се научи да спазва дадените му срокове, ако искате да бъде организирано и отговорно и за в бъдеще.

Няколко съвета, които биха ви били от полза

Deteto.info
 • Важно е да сте наясно с домашната работа на детето и да имате достатъчно търпение да му помагате.
 • Никога не отнемайте отговорността за домашното от детето си. Не му помагате изобщо, ако го направите вместо него.
 • Набавете на детето необходимите училищни пособия и източници на информация. Попитайте го дали има нужда от още нещо.
 • Въведете точно определено време за домашните, което ще се спазва всеки ден. Покажете му как да се възползва от даденото време и да не оставя домашното за последния момент. Добрата организация е много важна, а и все пак на детето му е необходимо и време за почивка и игра.
 • Обяснете на детето колко е важно да подготви добре домашното си, но по позитивен начин, без закани и заповеди.
 • Когато детето ви поиска помощ, насочете го, но не му давайте отговора. Ако винаги му давате всичко наготово, детето ще си помисли, че когато е изправено пред трудност, вие ще разрешавате проблемите, вместо него.
 • Когато зададената за домашно задача изисква и вашето участие, покажете заинтересованост и ентусиазъм.
 • Поддържайте връзка с учителя, така ще сте наясно с правилата и неговите изисквания, за да взаимодействате по най-добрия начин с детето си.
 • Определете заедно кои са по-трудните задачи и кои по-лесните, за да може детето първо да направи трудните, докато още не е изморено.
 • Ако забележите, че детето ви е изморено, предложете му да си почине малко. Това ще му даде нови сили и ще му помогне да се концентрира по-добре.
 • Похвалете детето за старанието му.
 • Винаги търсете позитивното и избягвайте критиките към детето. Ако то е ядосано и обезсърчено, ще загуби интерес и няма да се справи.
 • Ако детето ви помоли да проверите домашното му, направете го. Това е начин да му покажете заинтересованост към това, което прави.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни