►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

На какво се научават децата в детската градина?

Детската градина е важен период от живота на всяко дете, затова не може с лека ръка да се пренебрегне. Доста е спорен въпроса, защото все повече родители започват да предпочитат да не пращат детето си на детска градина. Обикновено избират и нагърбват със задачата по отглеждането някоя от бабите, което също е вариант, но не и най-добрия.


На какво се научават децата в детската градина?

Ролята на родителите в изграждането на характера и уменията на детето е безкрайно важна, но времето, през което не сте заедно, е добре малкия човек да прекарва със специалисти в тази област, които да затвърждават и да надграждат вече установените от вас умения. А правилното място е детската градина, където учители с квалификация предучилищна педагогика ще поемат възпитанието на детето ви, докато вие сте на работа. Тези детски заведения имат строго установен учебен план, който следват и в който са упоменати видовете дейности за децата, посредством които те ще придобиват определени умения. Тази учебна програма, също както и в училищата, е точно и ясно формулирана и в нея фигурират няколко основни направления по които децата да придобият знания и способности. Тя е одобрена от Министерството на образованието и е строго структурирана според различните възрастови групи.
С помощта на съветите на директорката на столично ОДЗ, магистър по предучилищна педагогика, ще ви разкажем за заниманията и дейностите с вашите деца в детската градина. Самата учебна програма представлява план на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното образование. Като цяло основните области, на които се набляга са с една единствена цел – да се сформират определени социални и интелектуални умения у детето, които да му помогнат за неговото социализиране и по-нататъшното му развитие в живота.

Български език

Deteto.info

Разбира се, че това е най-важната област и трябва да се обърне най-голямо внимание на детето в тази сфера. Все пак правилното овладяване на езика стои в основата на общуването и спомага и за по-нататъшното развитие и обучение на детето в тази насока. Най-важното е детето да се научи да говори смислово и граматически свързано, да произнася правилно всички звукове, да разбира значението на думите, които използва за да ги употребява правилно и на място. А при различните възрастови групи тези умения се постигат чрез различни занимания. Например, детето от 3 до 4 годишна възраст прави описание на познати играчки и предмети, с помощта на въпроси; може да конструира прости изречения, разбира и изговаря различни по смисъл думи. Детето между 4 и 5 години описва картини, преразказва части от приказка, използва по-дълги изречения, разпознава единствено и множествено число, подбира определения към дадена дума. А във възрастта между 5 и 7 години се обръща вече внимание на нормалното поддържане на разговор, детето трябва да може да състави разказ по картина, да използва по-сложни изречения, да разпознава сегашно, минало и бъдеще време, да разпознава и да пише печатни букви, да може да разчита отделни думи и надписи – все пак това е подходящата възраст, когато детето трябва да се подготви за училище.

Математика

Deteto.info

В тази насока децата придобиват основни познания за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите. По този начин детето осъзнава и собственото си място в пространството, а и на останалите предмети също. Различните геометрични форми също се научават тук, като за това спомагат различните игри и книжки за оцветяване, различни формички, които децата трябва да очертават и оцветяват.

Ориентиране в социалния свят и ориентиране в природата

Deteto.info

Ако детската градина спомага за интелектуалното развитие, то тя още повече спомага и за по-лесното социализиране на вашето дете. Тук детето се учи да общува и да се ориентира в социалния свят не само чрез взаимодействието с връстниците, но и чрез поставянето му в различни ситуации от реалния живот, разиграването на различни сценки, които да стимулират неговите адекватни реакции. А колкото до ориентирането в природата, то специалистите се заемат да научат вашето дете да придобие общи представи за различните природни обекти, явления, начини за поведение в природната среда. Било то растителен или животински свят, то детските градини са обсипани с картинки на цветя и животни, дори всяко дете разпознава гардеробчето си по картинката на него – било то цвете, животинче или пък топка или кукла. Изобщо атмосферата, която цари в детското заведение, неговата украса са направена също с образователна цел и с идеята за постигането на едно добро естетическо разбиране на вашето дете за нещата около него.


Много и най различни са насоките, в които действат квалифицираните специалисти по предучилищна педагогика. Всяко едно занимание е добре планирано и носи своето послание и своя набор от методи за постигане на дадени умения. Непрекъснато се стимулира въображението на вашето дете, то само твори, например различните занимания с пластелин или пък рисуването. Малкият ви пакостник се учи да мисли, учи са на труд и отговорност, става по-самостоятелен и уверен. Е да не забравяме и физическите упражнения, които при по-малките се изразяват в игри, които изискват повече движение, а при по-големите в правенето на различни физически упражнения и сутрешна гимнастика, например. А ако се пртеснявате, че заради големия брой на децата в групите, няма да се обърне достатъчно внимание на вашето дете, то знайте, че са отделени и часове за индивидуална работа за деца, които, например се справят по-бавно със задачките.
Специалистите съветват да обръщате повече внимание на детето си, да го изслушвате винаги когато има нужда, защото знаете, че първите седем години са най-важни за сформирането на характера. В детската градина контактът родители-учители е много силно изразен, защото все пак сутрин водите детето на градина, а вечер го взимате и установявате по-чести контакти с възпитателите на детето си и получавате професионални съвети от специалисти. Така че, възползвайте се от тези моменти за да успеете да изградите своето детенце като индивидуална личност.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни