►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Как да насърчаваме и насочваме творческите заложби на детето си

Катя Милушева, основател на Арт ателие "Катлея” формулира няколко съвета към родителите, за да стимулират творческите заложби на децата си


Как да насърчаваме и насочваме творческите заложби на детето си

Преди всичко трябва да помогнем на своето дете да открие и разбере света около себе си и да намери своето място в него.
Това не е никак лесен процес, който изисква време, търпение и постоянство, процес на наблюдение и самонаблюдение, защото вие сте първият, най-неоспорим пример за него, каквото и да правите, то Ви наблюдава и копира, имитира и запаметява вашите реакции и цели словосъчетания.

 • Преди всичко трябва да изградите една приятелска атмосфера на взаимодействие с детето си, която не е лишена от респект, но зачита детския авторитет и достойнство. То ще го оцени и по-лесно ще приема нормите и правилата, с които трябва да се съобразява.
 • Оценявайте и най-малките му постижения и ги коригирайте в друг един, по-неемоционален за него, момент.
 • Не го сравнявайте с други деца на неговата възраст или с братчето или сестричето му, защото то е уникално само по себе си.

Вие най-добре познавате своето дете и несъмнено искате най-доброто за него, но не реализирайте чрез него своите нереализирани мечти.

 • Ако искате то да се занимава с музика, непременно го запознайте и с други видове изкуства и с различните аспекти на това изкуство.
 • Още от най-ранна детска възраст наблюдавайте неговите любими занимания.
 • Не го записвайте на прекалено много допълнителни дейности, за да може да разгърне себе си по-пълноценно.

За да откриете дали дадено занимание му се отдава, го наблюдавайте, следете дали търпи развитие и се консултирайте с педагозите му. За да открие самото дете смисъл в дадено занимание и да се почувства сигурно в своите възможности, то трябва да натрупа достатъчно информация и опит. Ето защо заниманията му в дадена насока трябва да са поне в рамките на една година.

 • Непременно дайте възможност на детето си да се занимава с балансираща (разтоварваща го) дейност, спорт, приложни изкуства. Дайте му възможност да се изявява и в друга референтна среда, различна от тази, в която то прекарва по-голямата част от ежедневието си. За Вас то е най-, в групата в детската градина (в клас) например, то има един статус, но в една различна среда може да намери комфорт и себеизразяване по различен начин.
 • И не на последно място споделяйте с него трудностите и емоционалните моменти по пътя на неговото разгръщане като личност.
 • Учете го да мисли рационално и да открива красотата на заобикалящия го свят и в най-малките неща, да преоткрива с ваша помощ различното предназначение и превъплъщение на всичко около себе си. Така ще стимулирате въображението и творческия му потенциал. Ако за Вас е важно да го научите, че електрическият ток е опасен, защо да не е важно да му покажете красотата на едно есенно листо. Едното е важно за неговата физическа безопасност, а другото за духовното му обогатяване.
 • Детето Ви може и трябва да е любопитно и ваше задължение е да задоволявате навреме неговото любопитство по правилния за Вас начин (за да не го научи от друг, по неправилния начин).
 • Крачете с детето си един до друг, така ще знаете къде е правилната посока. Подавайте му ръка, за да се изправи, дори когато падне. И му казвайте всеки ден, че го ОБИЧАТЕ.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни