►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Горска детска градина

Идеята за детска градина без покрив и стени, в която децата се научават да живеят изцяло в природна среда, да контактуват с растенията, животните, с вятъра и облаците, се заражда през 60-те години на XX век в Дания.


Горска детска градина

По това време Ела Флатау започнала да извежда първо своите, а по-късно и съседските деца в гората. Децата се чувствали толкова добре в горското обкръжение, че родителите скоро създали по своя инициати първата Горска детска градина.
Днес тя е разпространена в много европейски страни като Германия, Холандия, Швейцария и дори Норвегия в два основни варианта: полудневна горска детска градина, при която децата прекарват цялото време сред природата и интегрирана горска детска градина, при която група от обикновената детска градина прекарва известно време в гората.

Основни цели (теми) в педагогическите концепции на горските детски градини по света са

Deteto.info
 • Развиване на моторните умения чрез непринудено движение в горското пространство (основно умение, което позволява по-нататъчното задълбочено развитие на детето)
 • Съприкосновение с природата през различните сезони
 • Стимулиране на сетивните възприятия чрез директен контакт с цветовете и формите
 • Цялостно учене – учене със сетивата и цялото тяло, засягащо всички нива на възприятието
 • Съприкосновение с животни и птици в тяхната естествена среда
 • Възможността за опознаване на границите на тялото
 • Съпреживяване на тишината и повишаване на чувствителността към изречената дума
 • Повишаване на чувствителността към екологичните взаимовръзки
 • Осъзнаване на ценността на живота в гората и живота изобщо

Предимства

Deteto.info

Единодушно е мнението на педагози от различни течения, че светът, който заобикаля едно дете, оказва влияние върху неговия по-нататъшен живот. В Горската детска градина природното пространство е само по себе си мъдър възпитател, който оставя дълбоки следи в индивидуалното развитие на всяко дете.
За разлика от асфалтираните пътища и равните подови настилки в домовете тичането по неравни места с много препятствия развива вниманието и концентрацията, издръжливостта и координацията на децата. Постепенно те се научават на самоувереност и опознават възможностите на телата си.
Естествените цветове и звуци в природата действат успокояващо на децата и ги подтикват към диференцирано възприемане на света.
Многообразието от форми, материали и големини, които предлага природата развиват въображението и комуникативните способности на децата, тъй като съдържат в себе си възможността за безброй интерпретации и споделени истории.
Връзката с природата доразвива у децата естествената им позитивна нагласа както към живота, така и към неговата противоположност – смъртта. Естествеността, с която се извършва преходът раждане – живот – смърт създава у децата усещането за увереност в жизнения процес.

Един ден в Горската градина

Deteto.info

Денят в Горската детска градина започва с фаза на свободна игра. Когато всички деца пристигнат в градината, възпитателят ги събира с обща песен и заедно тръгват в гората… По пътя децата могат да срещнат охлюви, дъждовни червеи, калинки, мравки и др. Тяхното наблюдение и изследване може да продължи до времето за закуска.
За закуска децата се събират на поляната, измиват ръцете си с хума в съседния поток. Храната се разопакова и всяко дете яде, колкото пожелае. Децата рядко страдат от липса на апетит след като са се наиграли добре.
Към края на закуската възпитателят прочита или разказва интересна история, върху която след това всички заедно дискутират. Децата се учат да се изслушват и да уважават идеите на останалите. Понякога след времето за закуска децата учат песни, които са свързани със съответния сезон.
След това децата продължават да изследват гората и да задават любопитни въпроси на възпитателите относно малките открития, които са направили. Често около възпитателя се образува група от деца, които с интерес изслушват отговора му, например на кое животно биха могли да бъдат оставените следи в гората.
След завръщането им при малката хижа (или каравана), децата изобразяват в рисунки всичко, което им е направило впечатление в гората, или с помощта на възпитателя строят къщички за птици, правят ограда или издълбават кората на паднало дърво, която може да им послужи за олук при дъждовно време.
На обяд (12:30) повечето родители прибират децата си. От 12:30 до 13:30 са следобедните занимания. Те се изразяват в трениране на диференцираното възприятие, броене и смятане с помощта на естествени предмети, разглеждане на информация в лексикони по ботаника и зоология, опити за писане върху пясъка или на земята.

 

Здраве и хигиена

Deteto.info

Смяната на сезоните, чистият въздух и разнообразните метеорологични условия, както и останалите биосферни влияния, които съпътстват живота в гората, увеличават естествената способност на организма им да се предпазва от редица болести.
Горските условия обаче изискват задължително запознаване на децата с мерките за сигурност в гората. Децата трябва да бъдат също така запознати с личната хигиена (миене на ръце), с поведението по време на закуска. Родителите от своя страна трябва да знаят кое е подходящото облекло за игра в гората през различните сезони.

Хранене

Deteto.info

В горската детска градина се обръща голямо внимание върху здравословното хранене.
По принцип храната в горската детската градина се приготвя от родителите, които се редуват през годината.
Всяко дете си носи собствено шишенце (термос), което през зимата трябва да е пълно с горещ чай, през пролетта и есента с плодов сок, а през лятото с вода. Шишенцата се поставят на специална количка за бутилки, от където жадните дечица могат да си ги вземат по всяко време.

 

Кой възпитава децата

Deteto.info

Обикновено в Горската градина за 5 деца отговаря  един педагог, но много често в горския ден участват и повече възпитатели, някои от тях родители или просто хора, които обичат природата и децата. Ролята на учителите тук е наистина голяма.
За да бъдат компетентни при придружаването на децата в природната среда освен педагогическите умения, те имат нужда от познания и умения, отнасящи се до сложните взаимовръзки в природата.
Те трябва да познават законите в гората, четирите елемента на живота, основните растителни и животински видове, почви и скали, промените на времето, източниците на опасност, трябва да могат да се ориентират в гората и да дават първа помощ.

Ролята на родителите

Deteto.info

В повечето случаи именно родителите стоят зад създаването и организацията на една Горска детска градина. Те създават сдружение с идеална цел, което се грижи за цялата организацията, за заплатите на възпитателите и учителите, за приема на нови деца.

Източници на финансиране

Deteto.info

В държавите, където горската детска градина е легализирана, родителите получават средства от самата държава.
Откриването на други източници на финансиране е голямо облекчение за родителите и за горските детски градини като цяло, тъй като средствата, получени от държавата, не винаги са достатъчно. Възможни източници са европейските проекти, даренията и спонсорирането.
Заключение: Какво може да се направи, за да имаме Горска детска градина и в България
На първо време са необходими

 • инициатива от страна на родителите
 • адаптиране на идеята за горска детска градина към  българските условия като например: създаване на целодневни горски занимални за деца между 3-5 г. и др.
 • привличане на възпитатели с еко-съзнание
 • откриване на източници на финансиране
 • и най-вече любов към децата.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни