►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Многоплодна бременност

При първия Ви ултразвуков преглед се диагностицира дали плодът е един или са два и повече. Ако са близнаци, посещенията при специалист акушер-гинеколог ще са по-чести (в сравнение с едноплодна бременност).

Д-р Силвия Савова
Д-р Силвия Савова

акушер-гинеколог, СБАЛАГ Майчин дом - София, автор на книгата "Чакам бебе"

Вижте всички статии на Д-р Силвия Савова

Многоплодна бременност

Ще Ви изследват по-често кръвното налягане и урината, тъй като преклампсията е често усложнение при многоплодна бременност. Също така по-често ще се проследяват размерите (биометрията) на двете бебета и плацентарният кръвоток. Многоплодната бременност е свързана с по-чести хоспитализации, преждевременно раждане, преждевременно пукване на околоплодния мехур, по-чести оперативни раждания и усложнение от преразтягане на маточната стена.

 

В световен мащаб честотата на многоплодните бременности значително се е увеличила през последните години. Причина за това е напредването на медицината и все по-достъпните методи на инвитро оплождането. По статистически данни честотата на близнаците варира между 0,3 и 5,7 %. Факторите, които определят настъпването на многоплодна бременност са различни. Сред тях са наследствената предразположеност, както и възрастта на майката (с напредване на възрастта шансът се увеличава).


Различават се еднояйчни от двуяйчни близнаци, като разграничението е въз основа на това, дали оплождането е настъпило едновременно в две яйцеклетки или в една. При двуяйчните близнаци оплодените яйцеклетки се развиват самостоятелно. Двуяйчните близнаци могат да бъдат еднополови или двуполови, с еднакви или различни кръвни групи. Приликите помежду им не са повече от на обикновени братя или сестри. Еднояйчните близнаци имат обща капсулна и хориална обвивка и обща плацента. Винаги са от един пол, приличат един на друг и кръвните им групи са идентични.


При дизиготна бременност съществуват два типа плаценти: бихориална и монохориална. Монохориалната може да бъде биамнимална и моноамниална. Всички двуяйчни (дизиготни) близнаци имат бихориална плацента. Двете зиготи се развиват в две бластоцисти, всяка от които образува своя плацента с ципи. Съответната дизиготна бременност наричаме бихориална, биамнинална (БиБи). Близнаците при БиБи са разположени в отделни гестационни сакове. Между тях има преграда, съставена от следните пет слоя: амнион на единия близнак; хорион на същия близнак; децидуа; хорион на другия близнак, амнион на същия близнак. Ако двете плаценти са в пространствена близост, плацентите се сливат в различна степен (слята БиБи), но това микроспкопично сливане не включва съдови връзки. Двете фетални кръвообръщения при слята БиБи са напълно автономни. При еднояйчни близнаци се развива плацента от всякакъв тип – бихориална, биамниална, слята БиБи, МоБи, МоМо. Каква именно плацента ще се развие зависи от момента на настъпване на раздвояването. Ако яйцеклетката се раздвои преди диференциране на хорион до 2-рия ден след зачеването, се получават два отделни зародиша с отделни плаценти и ципи (БиБи). Ако раздвояването се осъществи на стадий бластоциста (3-8 концепционен ден), близнаците развиват обща плацента с общ хорион и два амниални сака – Монохориална Биамниална.


Стената, която разделя плодовете се състои не от пет, а от два слоя – амнион на първит близнак и амнион на втория близнак. Ако раздвояването стане между 8-13- тия концепционен ден се образува обща плацента, общ хорион и общ амнион (Монохориална Моамниална). Раздвояването на плодовете след 13- тия концепционен ден вече не е напълно. То води до двойни уродства (сиамски близнаци).


Монохориалната плацента е характерна за еднояйчните близнаци. Бихориалната плацента може да се срещне както при двуяйчни, така и при еднояйчни близнаци. Звучи стряскащо, но около 1/2 до 2/3 от двуплодните бременности, завършват с раждане на един плод, т.е. единият близнак загива. Той или бива изхвърлен, или се резорбира през първите 10 гестационни седмици (синдром на изчезващия близнак) или се открива по време на раждането във вид на fetus compresus (мъртъв остатък). Такива репродуктивни загуби се диагностицират като спонтанен аборт (кървене), което се овладява със спазмoлитици. Ако единият близнак е изчезнал, за него напомня уплътнение по амниалната повърхност на плацентата. Двуплодната бременност се износва по-трудно от едноплодната и има свои симптоми и усложнения: по-висока честота на усложнения, преразтягане на матката, повишаване на плацентарната маса (количество трофобласт), повишени нутритивни изисквания от страна на плодовете и др. Аномалиите на плодовете и увеличеният вътрематочен обем стават причина за недоизносване. Честотата на спонтанните аборти при двуплодна бременнст е 1:35. При ¾ от двуплодните бременности, раждането настъпва до 36 – 37-та гестационна седмица. Раждане на термин при близнаци означава навършена 37-ма гестационна седмица.Механизмът е преждевременни маточни контракции или преждевременно пукнат околоплоден мехур. Към края на бременността, близнаците забавят темпа си на разтеж. Това ги прави относително зрели за по-ниската им телесна маса. При едноплодна бременност се достига белодробна зрялост към 34-35-та гестационна седмица При двуплодна бременност, плодовете достигат белодробна зрялост към 31-32-ра гестационна седмица. Мъртворажданията са два до три пъти по-чести при двуплодна бременност. Повишеният вътрематочен обем се отразява на бременната: тазов дискомфорт, болки в кръста, уринарни смущения, повишена честота на уроинфекциите. Високият фундус на матката притиска диафрагмата и води до дихателни затруднения и киселини. По-голямата плацентарна маса води до тенденции към ниско закрепяне на плацентата и плацента превиа. Повишена е честотата на съдова патология на цервикалния канал. Засилват се симптомите на бременността и майката по-често усеща гадене и позиви за повръщане, желязодефицитна анемия, пролапс на пъпна връв и дребни плодни части. Повишена честота на атипичните предлежания – седалищни, дифлексионни предлежания заден вид. При раждането на близнаците могат да настъпят усложнения: преплитане на двете пъпни върви при МоМо; заклещване (колизия на един от близнаците); преждевременно отлепване на плацентата и др.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни