►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Органогенеза

Феталният растеж преминава през три етапа. До 16-та гестационна седмица той се осъществява за сметка на клетъчна хиперплазия.


Органогенеза Феталният растеж преминава през три етапа. До 16-та гестационна седмица той се осъществява за сметка на клетъчна хиперплазия. От 16-тата до 32-рата гестационна седмица се наблюдава както хиперплазия, така и хипертрофия на наличните клетки. След 32-рата гестационна седмица вече е само хипертрофия. При вагинален ултразвук в 6-та гестационна седмица се визуализира гестационен сак и ембрионална структура близо до жълтъчното мехурче. И в този ранен срок функционира сърдечносъдовата система на ембриона. Анатомичната структура се оценява след 13- та гестационна седмица. В този етап се изследват детските сърдечни тонове, които са около 110 удара в минута.
7-ма гестационна седмица – Появява се ехо-негативен единствен мозъчен вентрикул. Ясно се виждат зачатъците на долните крайници. Гръбначният стълб може да бъде проследен в по-голямата част от дължината му.
8-ма гестационна седмица – Ембрионът се разгъва. Активни движения в повечето случаи все още липсват. Главата е относително голяма. Съставлява почти половината от дължината на ембриона и се различава от тялото по окръглената форма.
9-та гестационна седмица – Наблюдава се херниране на чревното съдържимо през пъпния пръстен – т. нар. физиологично омфалоцеле. Визуализират се долни и горни крайници и големите стави. Появяват се хипоехогенните бъбреци. Формира се мозъкът – церебелум. Започва минерализация на калварията (черепа).
10-та и 11-та гестационни седмици – Формирани са основните органи и системи. Бъбреците са разположени на окончателното си място. Между 11-та и 13-та гестационна седмица започва образуването на урина и може да се визуализира пикочният мехур. Започва минерализация на черепа и се виждат поотделно всички дълги кости на крайниците. За първи път се появява стомашна сянка. Започва обратно развитие на жълтъчното мехурче.
12-та гестационна седмица – Наблюдава се обратна миграция на червата в коремната кухина и физиологичното омфалоцеле изчезва. Виждат се стъпалата и ръцете и се оформя палецът.
Ясно се очертават лицевите структури: орбити, челюсти, носни кости. В този срок на бременността могат да се установят и някои фетални аномалии на централната нервна система: аненцефалия, холопрозенцефалия, спина бифида, дефекти на коремната стена. След 12-тата гестационна седмица омфалоцелето, черният дроб и червата се намират извън коремната кухина.
Пъпна връв
Пъпната връв започва да се визуализира около 8-мата гестационна седмица. В началото тя е съвсем къса. С напредване на бременността нараства и достига окончателната си дължина около 28-мата гестационна седмица. Средната й дължина след този период е около 55 см. Пъпната връв съдържа три съда – две пъпни артерии и една пъпна вена – обвити в съединителна тъкан, наречена Вартонова пихтия.
В самото начало на ембрионалното развитие са налице две вени, но от 8-мата гестационна седмица ната-
тък, дясната претърпява обратно развитие. Около 9-та гестационна седмица пъпната връв придобива характерния си усукан вид. При ултразвуково изследване се проследяват инсерционните места на пъпната връв в плацентата за изключване на ципесто прикрепване, а в плода – за изключване
на дефекти на предна коремна стена.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни