►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Психологическо състояние на бременната жена

"Добрият инженер е в състояние като погледне големината на изкопа за основите на даден строеж, да пресметне граничните размери на бъдещата сграда. Размерите на основата определят размерите на постройката! Колкото по-дълбока и по-широка е основата, толкова по-висока и по-широка може да бъде структурата." Зиг Зиглар

Дани Борисова
Дани Борисова

семеен терапевт (Асинел консулт)

Вижте всички статии на Дани Борисова

Психологическо състояние на бременната жена

Рядко се замисляме за основата на нашите емоции и преживявания, затова как сме подготвени да преминем през различните ситуации (спадове и възходи) – просто ги преживяваме „някак си”. Справяме се лесно или трудно и отминаваме. Почти не си даваме сметка, че всичко започва да се формира още докато сме в майчината утроба. Много са факторите, въздействащи на бъдещия ни живот: семейната динамика, готовността на родителите за дете, състоянието и преживяванията на майката и околните по време на бременността, първите години на детето – и всички ние можем да се погрижим за тях с много любов! От древни времена учените се интересуват за голямото влияние, което оказват преживяванията на бременната жена върху плода в утробата й. В много ранни свещени текстове на Ведите и Упанишадите се пише за това. С въвеждането на нови апаратурни методи може да се проследи животът на ембриона и наблюденията показват, че плодът реагира на различни стимули, идващи от околната среда като звукови и светлинни вибрации. И не само реагира, но и използва получената информация за своето изграждане. За развитието на организма отговарят генетичната информация и околната среда. Гените дават програма, но какво ще се включи или изключи зависи и от полученото отвън, от нивото на развитие на средата. Стимулите от външния свят – и звуковите, и светлинните, и онези, за които нямаме рецептори – имат участие в изграждането на бъдещия човек. Доказано е, че ембрионът и „чува”, и “вижда” образи и те оказват влияние за формирането му. Чрез биохимичните реакции в тялото на майката, реагиращи по индивидуален начин на външния свят, той се „научава” да изпитва определени чувства и да изживява различни състояния. Така в гените се кодира основата на бъдещата личност. Майката е посредникът между външния свят и вътрешното възприемане на реалността. Тя предава информация за света отвън, както и своите емоционални и мисловни модели. Така детето научава палитра от чувства и състояния– страх, несигурност, гняв, самосъжаление, радост, хармония, любов, състрадание, положителна нагласа към живота, чувство за красота. Именно затова е необходимо майката и близките да са много бдителни, всички да поддържат положително отношение към живота, да са отговорно ангажирани със своите мисли, желания и чувства. Това от своя страна изисква предварителна подготовка на родителите, навременно планиране и професионално консултиране. Установено е, че при подходяща подкрепа от родителите, децата показват по-добри възможности, както и запазват добра връзка с тях дори в критични ситуации. Когато детето се чувства нежелано в утробата, това може да се изрази като неосъзнат стремеж към самоунищожение, чувство на отхвърляне, трудно изграждане на взаимоотношенията със значимите други, липса на базисно доверие и емоционална стабилност. Времето на бременността е специално. Всички емоции, преминаващи през майката се предават през плацентата и директно влияят върху изграждането на мозъчните клетки и емоционалния характер на детето за целия му живот. То учи чувства и формира определена нагласа към живота. Външните стимули дават първата опитност и реакцията идва от наученото. Майките формират различни реакции според това как те самите се справят – със спокойствие и увереност или с тревога и страх. Деца с различна вътреутробна опитност, на един и същи стимул, ще покажат различни реакции – едното: любопитство  и спокойствие, другото: плач, тревога и страх. За съжаление днешното динамично време много често е наситено с безпокойство, напрегнатост, негативна информация от телевизия и вестници, филми с насилие и страх. Всичко това оказва отрицателно влияние върху психичната структура на бъдещото дете. Но за радост имаме възможност да изберем филм, телевизионна програма, книга или приятно занимание, които носят спокойствие и удоволствие! Силата на подкрепата за родителите е в способността й да трансформира негативните тенденции чрез личностна промяна. Положителните майчини емоции оказват влияние на мускулния тонус, психомоторното и емоционалното развитие на детето. Подпомагат доброто му адаптиране, както и комфортното интегриране и социализиране по-нататък в живота му. Установено е, че най-голямо значение за формирането на емоционалната сфера имат четвъртият, петият и шестият месец от бременността – тогава най-активно се развиват и диференцират мозъчните структури, имащи основна роля за вида на емоциите. При тревожни майки децата имат емоционална неустойчивост, водеща до нарушения и в познавателната сфера. Наблюдават се честа смяна на настроенията, необясним плач, превес на отрицателно емоционално състояние, трудност при заспиване, бързо събуждане. Това, което тревожи майката, тревожи и детето! Когато страхът засили сърдечния ритъм на майката, сърцето на плода започва да бие по-силно от обичайното. Интересно изследване прави д-р Левин, хирург – стоматолог. Той установява, че по млечните зъби на детето може да се открият следи от стресови ситуации, преживяни от майките по време на бременността. Нежеланите деца, преживяли в утробата на майка си ненавист и отблъскване, носят тези чувства със себе си за цял живот. Страдат те, семейството и обществото като цяло. Много са ситуациите, пред които една бременна жена се изправя, особено когато очаква първо дете. Дори и съзнателно да разбира, че няма причина за тревога, подсъзнанието понякога изпраща такива сигнали, които засилват емоционалното, умственото и дори физическото напрежение. Когато нямат адекватен начин на проява, се натрупват като физически стягания и схващания, емоционален дисбаланс, неочаквани изблици на спотаени чувства. През бременността жената е особено податлива на такива реакции и те често се явяват като отдушници за потискано напрежение. Свръхчувствителността през периода, бързите хормонални промени и обичайните физически неразположения са допълнителен фактор, натоварващ нервната система. Важно е да се наблегне на способността за релаксация като особено ценен съюзник с целебно въздействие. Времето на релаксиране е и времето на същинското общуване с детето –без думи и понятия, с цветове, звуци и символи, формиращи здрава психична основа. Постига се в граничното състояние между будуването и съня (алфа ниво) – тогава правим връзка с подсъзнателните сфери на Аз-а, където е системата ни за програмиране и препрограмиране. За да има реален ефект от познанието ни е важно да има действие, да се освободи тялото от напрежение, да се работи с положителни утвърждения, да се спортува подходящо – йога, разходки, масаж, дихателни техники, забавления. Особено подходяща е методиката за звукова стимулация по време на бременността. Майката слуша специална, индивидуално подбрана програма с музика на Моцарт и Грегориански напеви – дозирано филтрирана за пълно възприемане от плода чрез костната система на майката. Има въздействие за цялостното развитие и психо-емоционалното състояние на личността на детето. Основата на всичко, което сме е в подсъзнателните и несъзнателните слоеве. Те са най-мощните сили в човешкото същество, главни режисьори на съдбата ни, независимо вярваме ли или не. За да се постигнат промени,
необходимо е те да се случат първо в тях. Положителните утвърждения са особено ценни по време на бременността, когато чувствителността нараства и подсъзнателните сили се активират. Бременността е преходен период, с големи промени в психиката на жената. Много от съзнателните програми тогава е редно да се пренаредят съобразно новата роля на майка и новите отговорности, които тя вече ще поеме. Изникват нови страхове и безпокойства, които понякога придобиват натрапчив характер. Обикновено изживяваните страхове са въображаеми, точно мисленето за тях ги поражда. Но умът не прави разлика между въображение и реалност – той изживява нещата, както и тялото заедно с него – като при гледането на добре направен трилър. Изживяването на страха е същото. Автоматизмът се преодолява главно с положителни утвърждения в релаксация и на алфа ниво. Тези фрази се повтарят по всяка удобно време – докато се чака някъде, по време на път, на разходка. Важно е утвържденията да са ни близки
и верни за нас – да сме ги съобразили с нашата индивидуалност.
Едно примерно утвърждение:
„Аз съм спокойна и уверена. Тялото ми е изпълнено с радостни емоции и жизненост. Всичко около мен
е в хармония. Раждам бързо и леко здраво и щастливо дете. Всички около мен се радват!”
Всички ние участваме в комплексното си развитие от различна, но еднакво важна позиция – на дете,
родител, приятел, колега, представител на институция, подкрепящ професионално, участник в околната среда и винаги можем да сме добри инженери на сградата, която градим!
Обучението започва сега!
Резултатите са забележителни! И така става чудото – много, много позитивни, продуктивни, мъдри, усмихнати и щастливи родители и деца, мъже и жени, близки,
приятели... всъщност – нашият свят- и той зависи от всички нас! И…хубавото е, че винаги можем да попитаме как...


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни