►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Какво представляват бебешките колики?

Всички бебета плачат, някои повече, други по-малко. Плачът е една от най-познаваните от родители и педи- атри поведенчески реакции на кърмачетата.


Какво представляват бебешките колики?

Описани са няколко причини за ПЛАЧ на бебето до 3-месечна възраст: На първо място те се асоциират с Кърмаческиколики; второ, може да се говори за наличието на т. нар. дистрес-синдром между майката и детето. След пика на плач през втория месец, плачът не затихва, а продъл- жава. В семейството се откриват рискови фактори като психо-социални конфликти, настъпили преди и запазващи се и след раждането; често бебето е „дете с труден темперамент”. Това са индивидуални различия и стават явни в по-късния живот, като предразположеност към отрицателни емоции, по-бавна адаптация. Бебето може и да плаче в резултат на централно нарушение на регулаторни функции.

Когато бебето плаче повече от обикновено

Deteto.info

е важно да се открие причината за неговия произход –може би е време да смените памперса, време е за поредното хра- нене или иска да го вземете на ръце. Ако бебето плаче продължително (часове) и нищо не е в състояние да го успокои, потърсете лекарска помощ, но не бива да се забравя, че през първите месеци плачът на бебето е на- чин за общуване.

Кърмаческите коликисе определят като възникващ на пристъпи, свръх ПЛАЧ при нормално развиващи се и здрави кърмачета. Часовете на плач се наблюдават предимно в късния следобед и вечер. Епизодите се появяват спонтанно, без никаква връзка с околната среда, определят се като продължителни и неутешими. Характерни са позите на присвиване, напъни, почервеняване, подуване на корема поради натрупване на газове, гримаси на болка и изпускане на газове.

Кърмаческите коликиса един от най-честите и ранни проблеми, за които родителите търсят помощ от педиатъра. Обикновено започват от 2-рата –3-тата седмица след раждането и продължават до 3–месечна възраст, като не зависят нито от пола на кърмачето, нито от това дали се кърми или е на изкуствено хранене.

правилото на „трите тройки”

правилото на „трите тройки”

Deteto.info

Според него - КОЛИКИТЕ представляват плач, продължаващ най-малко 3 часа на ден, 3 и повече дни от седмицата, траещ най-малко 3 седмици. Честотата на КОЛИКИТЕ е различна и зависи от типа на проучванията (проспективни, ретроспективни). Установено е, че над 1/3 от кърмачетата страдат от КОЛИКИ. С възрастта те намаляват, като след 12-тата седмица се наблюдават при около 8.5-10% от кърмачетата.

Коликите са „горната граница” на широкия спектър на нормален плач на нормално развиващо се бебе. Кли- ничните проучвания потвърждават, че кърмачетата с колики са здрави, „нормални” бебета. В по-малко от 3% от случаите причината за коликите е органично заболяване.

Причина за КОЛИКИ при кърмачетата е натрупването на повече от нормалното количество газове в червата. Ясна е връзката с подуването на корема, хълцането и флатуленцията (наличието на смес от газове, наречена флатус, в храносмилателната система). Чревните газове имат два произхода –външни (погълнатият въздух) и вътрешни (образувани в самия храносмилателен път). Основен източник на газове е дебелото черво, където бактериите използват множество субстрати, за да осъществят т.нар. вторична ферментация, което е повторно разграждане на храната вследствие нейното първично, непълно разграждане.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни